Consultanta in aria de expertiza autorizari -SSM - mediu - Training si Consultanta pentru Performanta

PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE

Sigla SBC
Invatarea continua creeaza performanta
Refresh soft skills si VUCA
Published by Simona Burete - 1/9/2021
Puterea ascunsa a fiecaruia dintre noi
Forta interioara oferita de increderea in fortele proprii si de perseverenta cu care ne urmam obiectivele.
Published by Simona Burete - 28/6/2021
Storytelling si schimbarea organizationala
Published by Simona Burete - 1/2/2021
sigla SBC
Go to content

Consultanta in aria de expertiza autorizari -SSM - mediu

CONSULTANTA
Consultanta pentru obtinerea de autorizari

1. ANRE Electrice
2. ANRE Gaze
3. ISCIR – Autorizare
4. Autorizatie Mediu
5. Autorizare IGSU
6. Autorizare AACR (Autoritatea Aeronautica Civila Romana)
7.Inspectoratul Teritorial in  Constructii
Pentru obtinerea atestatului se parcurg urmatoarele etape
 • Consultanta pentru identificarea tipului de atestat necesar
 • Prezentarea competentelor oferite de atestatul
 • Intocmirea unui opis cu toate cerintele minime necesare obtinerii atestatului ANRE
 • Analizarea structurii de personal calificat minim necesar si suficient
 • Analizam dotarea tehnico-materiala minim necesara si suficienta
 • Verificarea codului CAEN corespunzator activitatii de instalatii electrice in constructii + proiectare.
 • Intocmrea procedurilor tehnice pentru obtinerea Certificarii Sistemului de Management al Calitatii, conform SR EN ISO 9001:2008
Autorizatie destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de   utilizare a gazelor naturale avind regimul de  presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI;

 • Instalare reparare si intretinere, verifcare tehnica in utilizare:
-   aparate consumatoare de combustibil P≤ 400KW;
-   cazane de apa calda cu puterea P≤ 400KW;
- cazane   de abur de joasa presiune Qmax =0.6 t/h;
 • Instalare, montare si reparare:
-    cazane de apa calda cu P>400KW;
- cazane de abur de joasa presiune cu Q> 0.6t/h;
 • Instalare la cazane de abur Q max. ≤55 t/h; pmax. ≤16 bar, t max ≤2000 C
 • Instalare  la cazane de apa fierbinte cu Dmax  ≤   66 Gcal/h, pmax. ≤16 bar;
 • Montare, punere in functiune, reparare si intretinere instalatii de   ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de   automatizare pentru centrale termice
pentru firme de productie industriala conform legii  265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Formular de inscriere in Registrul de punere pe  piata a echipamentelor electrice si electronice- pentru firme care pun pe piata produse din import
 • Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;
 • Proiectarea sistemelor de limitare si stingere a incendiilor;
 • Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat
 • Instalarea si intretinerea a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin gaze florurate cu efect de sera;
 • Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
 • Instalarea si intretinerea a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbiniti
 • executie lucrari de constructii civile,  industriale si instalatiile aferente.
 • proiectare, instalare si  service pentru sisteme de supraveghere, paza, detectie si stingere incendiu,  automatizare, curenti slabi, retele structurate voce-date, control-acces,  incalzire, climatizare, ventilatie, electrice
 • proiectare, montaj, reparatii si intretinere  instalatii de balizaj;
Autorizarea Laboratorului  de analize si incercari in constructii PRAM  – Gradul II ;
Consultanta SSM
2. Coordonare SSM in santier
Serviciile de coordonare SSM în şantier în conformitate cu prevederile H.G. Nr.300 / 2006, sunt asigurate de catre coordonatorul asociat SMAL & BURS CONSULTUNG SRL, specialist ce are experienţă de peste 20 ani dovedită în acest domeniu ( conform profilului anexat ), asigurând servicii de coordonare SSM în faza de execuţie în şantiere de anvergură din România si Germania, precum santiere pentru constructii de retele noi de apa si canalizare menajera, construcţii precum Parcare Subterana Craiova - zona Teatrul National Craiova, Parcare Subterana pe doua nivele si pasaj pietonal subteran municipiul Rm Valcea, construcţii de hypermarketuri, centre medicale , etc

3. Evaluarea factorilor de risc profesional
Una dintre obligaţiile de bază ale angajatorilor in materie de securitate si sănătate in munca (Legea 319 / 2006 privind securitatea si sănătatea in munca, ce constituie o etapa esenţială in demersul de integrare a prevenirii riscurilor în gestiunea întreprinderii, care transpune Directiva 89/391/CEE) si care, consta în a identifica şi clasa riscurile din cadrul unei unităţi de muncă, în vederea punerii în aplicare a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, astfel încât obiectivele de sănătate şi securitate să fie îndeplinite este evaluarea factorilor de risc profesional

Echipa noastra  poate asigura servicii complete în scopul organizării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă, oferind atât toate elementele informative de sprijin, cât şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la executarea tuturor activităţilor necesare pentru organizarea în conformitate cu legea 319/ 2006 a activităţiilor obligatorii de securitate şi sănătate în muncă.
Oferta servicii in domeniul SSM pentru compania si angajatii dvs cuprinde:

1. Pachetul lunar servicii SSM:
Organizarea activității de securitate şi sănătate în muncă în cadrul companiei dvs.
 • Asigurarea efectuării instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă personalului nou angajat al societăţii beneficiare, iar după examinarea şi testarea acestora eliberează fişa individuală de instruire (tip) angajaţilor dvs
 • Asigurarea tematicii instruirii la locul de muncă şi celei periodice pentru toate locurile de muncă
 • Asigurarea informării şi acordarea de consultanţă persoanelor desemnate privind instruirea lucrătorilor companiei dvs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Coordonează şi controlează activitatea de informare şi instruire din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pe care o întreprind conducătorii locurilor de muncă.
 • Instruirea, testarea şi examinarea pe linie de securitate în muncă a personalului stabilit şi comunicat în scris de către dvs, pentru anumite funcţii şi meserii specifice societăţii (şef echipă, şef formaţie, maiştrii, şef punct de lucru, mecanic la utilaje de mica mecanizare); facând parte din comisia care eliberează decizii şi autorizaţii interne nominale, semnate de conducerea companiei dvs, supervizând testarea tuturor salariaţilor de la locurile de muncă.
 • Analizarea nivelului cunoştinţelor angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi propune Acestuia măsuri de îmbunătăţire a situaţiei constatate, atunci când este cazul.
 • Elaborarea instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă la locurile de muncă.
 • Ţinerea evidenţei accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în registrele speciale ale clientului
 • Participarea la stabilirea pentru lucrătorii dvs, prin fişa postului, a atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform funcţiilor exercitate.
 • Stabilirea materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor (afişe, pliante, filme, etc. cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă).
 • Acordarea de consultanţă de specialitate în vederea îndeplinirii a obligaţiilor ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii 319/2006.

Suntem alaturi de organizatia si echipa ta , oferind training, consultanta si consiliere in functie de cerintele si de stadiul de dezvoltare la care ai ajuns.

Performanta inalta a oamenilor si organizatiilor prin invatare si imbunatatire continua reprezinta drumul spre viitor.

Avem misiunea de a dezvolta echipe si organizatii , deoarece PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE !
Romania, Craiova
Bld Oltenia nr 8, cod postal 200268
Copyright SMAL&BURS CONSULTING 2008 -2021
+0040 0351 429 541 ( tel/fax)
+0040 0770 223 573
+0040 0746 190 923
smalburs@consultingmanagement.ro
smalbursconsulting@gmail.com


Vreti sa ne cunoastem ?
Back to content